Förtroendevalda i Ånge kommun

Erik Lövgren (s)

Uppdrag (2 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Kommunstyrelsen Ordförande 2020-02-01 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ordförande 2020-02-01 2022-12-31