Förtroendevalda i Ånge kommun

Erik Lövgren (s)

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsen Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Koncern- och Finansutskottet 1:e vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31