Förtroendevalda i Ånge kommun

Förtroendevalda i Ånge kommun

Här presenteras förtroendevalda i Ånge kommuns fullmäktige, nämnder och styrelser m.m. Du kan söka på en förtroendevalds namn eller någon specifik nämnd eller ett parti.

Kommunfullmäktige

Nämnder och utskott

Bolag

Partier