Förtroendevalda i Ånge kommun

Birgitta Sjögren (s)

Kontaktinformation

E-post:
birgitta.sjogren@politikerange.se

Uppdrag (5 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunfullmäktiges valberedning Ersättare 2022-10-31 2026-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Socialutskottet Ordförande 2023-01-10 2026-12-31
Koncern- och Finansutskottet Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14