Förtroendevalda i Ånge kommun

Nils-Erik Flemström (m)

Uppdrag (4 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunfullmäktige Ersättare 2023-11-28 2026-10-14
Ånge Fastighets och Industri AB Vice ordförande 2023-06-16 2024-06-16
Kommunstyrelsen Vice ordförande 2024-01-01 2026-12-31
Koncern- och Finansutskottet 1:e vice ordförande 2024-01-01 2026-12-31