Förtroendevalda i Ånge kommun

Anna-Carin Lögdahl (m)

Kontaktinformation

E-post:
Anna-carin.logdahl@politikerange.se

Uppdrag (4 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunstyrelsen Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktiges valberedning Ersättare 2022-10-31 2026-10-14
Koncern- och Finansutskottet Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14