Förtroendevalda i Ånge kommun

Birgitta Sjögren (s)

Kontaktinformation

E-post:
birgitta.sjogren@ange.se

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Kommunfullmäktige Vice ordförande 2020-10-26 2022-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning Ersättare 2018-10-15 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2019-01-01 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2019-01-01 2022-12-31
Socialnämnden Ordförande 2019-01-01 2022-12-31