Förtroendevalda i Ånge kommun

Anders Mjärdsjö (m)

Kontaktinformation

E-post:
anders.mjardsjo@politikerange.se

Uppdrag (2 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Kommunstyrelsen 1:e vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Koncern- och Finansutskottet Ordförande 2023-01-01 2026-12-31