Förtroendevalda i Ånge kommun

Birgitta Vistrand Elfvén (c)

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Valnämnden Ledamot 2023-01-01 2026-12-31