Förtroendevalda i Ånge kommun

Nämnder och utskott (6 st)

Namn
Kommunstyrelsen
Socialnämnden
Tekniska nämnden
Valnämnden
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Utbildningsnämnden